Hjem | Historie

Historie

Navnet Herefoss kommer av hegre og foss. Gjennom tidene har uttale og skriftform endret seg noe. I dokumenter fra 1600 og 1700 tallet er Heigrefos mest vanlig å se. Fra 1800 tallet skrev de for det meste heirefos. Siden har det gått via herrefos, med dobbel r altså og enkel s, til slik vi skriver det i dag, Herefoss.

At nettopp hegre har blitt stedsnavn her er ganske naturlig siden det tidligere var sjelden med hegre i indre deler av agder. Men nettopp i en av de tre fossene som kommer inn i nordenden av Herefossfjorden var det årvisse opptreden av hegre å se.

Bygda Herefoss har navnet etter gården Herefoss som ligger nord i bygda. Fra gammelt av gikk det ferdselsveier forbi gården både retning nord-sør og øst-vest. Og der var lenge gestgiverstad og skysstasjon på gården. Basert på funn fra vikingetida antaes det at gården Herefoss har vært bebodd fra før kristen tid.

Når Kirka ble bygget vites ikke med sikkerhet, men Herefoss som kirkesogn er nevnt så tidlig som i 1487. Selve kirka er nevnt i et dokument fra 1538.