Hjem | Lag og foreninger

Lag og foreninger

 

Organisasjon:

Kontaktperson:

Adresse:

Tlf:

Gåsehagen Velforening

Olav Vehusheia

Gåsehagen 18

4766 Herefoss

37 27 82 91

Hamnehagen Velforening

Unni Slettene

Herefoss

4766 Herefoss

928 87 527

Herefoss bedehus

Bjarne Seland

Herefoss

4766 Herefoss

37 27 82 43

Herefoss Fritidsklubb

Tone Rosåsen

Gåsehagen 7

4766 Herefoss

37 27 82 40

Herefoss grendehus

Oddvin Uldal

Herefoss

466 65 411

Herefoss grendelag

Odvin Uldal

Herefoss

4766 Herefoss

46 66 54 11 

Herefoss IL

Morten Skretteberg

Engebu

4760 Birkeland

980 54 762

Herefoss Julefryd/barneforening

Inga Halvorsen

Herefoss

4766 Herefoss

37 27 82 12

Herefoss Misjonslag

Astrid Topland

Søre

4760 Birkeland

37 27 86 30

Herefoss Pensjonistforening

Liv Uldal

Gauslå

4830 Froland

37 27 52 12

Herefoss og Vegusdal Skogeierlag

Per Erik Stoveland

Stoveland

4760 Birkeland

37 27 83 77

913 10 755

Herefoss S-klubb

Siv Landås

Herefoss

4766 Herefoss

37 27 83 15

Herefoss Skytterlag

Jens Holm

Heimdal

4760 Birkeland

37 27 86 86

Herefoss Menighetsråd

Ragna Holm

Nes

4766 Herefoss

37 27 83 29

Herefoss Ungdomslag

Unni Plassen

Herefoss

4766 Herefoss

976 51 563

Herefoss Viltforening

Villy Aas Hansen

Gåsehagen 18

4766 Herefoss

37 27 82 91

Ringreven Teatergruppe

Åse T Røysland Rosåsen

Hamnehagen

4766 Herefoss

37 27 82 13

Søre Herefoss grendelag

Bern Stie

Søre Herefoss

4760 Birkeland

37 27 71 40

Løypelaget - Øynaheia

Kristen Rosåsen

Gåsehagen,

4766 Herefoss

37 27 82 40